خانه اخبار گزارشی از وضعیت سخت‌افزاری ورزش اصفهان؛ از سالن پیروزی تا سودای نقش‌جهان