خانه اخبار محققان هلندی: چمن های مصنوعی حاوی گرانول، ایمن هستند