خانه ورزشگاه هاورزشگاه های خارجیآسیا پرده‌برداری قطر از ورزشگاه ششم برای میزبانی جام جهانی ۲۰۲۲