خانه یادداشت و نقد بودجه «صفر» برای بانوان در ورزشگاه؛ وزارت ورزش فقط شعار می‌دهد!