خانه اخبار ورزشگاه ۷۰ هزار نفری، هدیه سعودی‌ها به ورزش عراق