خانه اخبار مخروبه‌ای به نام ورزشگاه تختی اهواز در قلب شهر کلانشهر!