خانه اخبار عملیات ساماندهی ورزشگاه خاتم الانبیا بوکان آغاز شد